Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Proiecte, investiții și strategii

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA
Inchide

Trimite unui prieten

Proiecte şi strategi

Exportă PDF - Proiecte şi strategi Tipăreşte pagina - Proiecte şi strategi Trimite unui prieten - Proiecte şi strategi

Proiectele şi strategiile proprii, elaborate pentru perioada 2007-2013 în vederea accesării de fonduri europene:

 • Proiect de reabilitare drumuri şi străzi;
 • Proiect de reabilitare a DC 103 Sărmaşu-Moruş-Larga 4 km;
 • Proiect de reabilitare a DC 104 Balda - Vişinelu 5 km;
 • Proiect "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în orasul Sãrmaşu şi localităţile componente";
 • Proiect „Reabilitare şi modernizare Baza Sportivă Sărmaşu, localitatea Sărmaşu, judeţul Mures";
 • Proiect "Execuţie staţie de transfer deşeuri menajere" în cooperare cu comunele Râciu, Şincai, Grebenişu de Câmpie, Săulia, Sânpetru de Câmpie, Pogãceaua, Miheşu de Câmpie, Băla, Crăieşti şi Ceuaşu de Câmpie;
 • Proiect de reabilitare şi schimbare a destinaţiei imobilului clădire cinematograf în "Centrul Cultural al oraşului Sărmaşu";
 • Proiect de reabilitare termică a celor unsprezece blocuri de locuinţe multietajate;
 • Proiect de construire a Grădiniţei cu program prelungit Sărmaşu;
 • Proiect de construire a Şcolii Generale clasele V-VIII Sărmaşu;
 • Proiect Reparaţii curente şi utilităţi Şcoala Generală cls. I-IV Sărmaşu;
 • Proiect Reparaţii curente şi utilităţi Şcoala Generală şi Grădiniţa Sărmăşelu;
 • Proiect Reparaţii curente Şcoala Generală cls. I-VIII Balda;
 • Proiect Reparaţii curente Grădiniţa PN Balda;
 • Proiect Reparaţii curente Şcoala Generală cls. I-VIII Sărmăşel-Gară;
 • Proiect Reparaţii curente Grădiniţa PN Sărmăşel-Gară;
 • Proiect Construire locuinţe ANL pentru tineri;
 • Proiect Reabilitarea iluminatului public stradal;
 • Proiect Extindere reţele electrice în zonele neelectrificate;
 • Proiect Construire şi reparare trotuare beton şi trotuare pavaj pietonal;
 • Proiect Decolmatarea cursurilor de apă principale - Pârâul de Câmpie, Pârâul Fraţii din Vişinelu şi Pârâul Titiana;
 • Proiect de construire a Spitalului public orăşenesc Sărmaşu;
 • Proiect de construire a unui aşezământ social în Oraşul Sărmaşu;
 • Strategia de dezvoltare a Oraşului Sărmaşu 2007-2013;
 • Strategia locală pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.