Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA
Inchide

Trimite unui prieten

Program de dezvoltare

Exportă PDF - Program de dezvoltare Tipăreşte pagina - Program de dezvoltare Trimite unui prieten - Program de dezvoltare

Puncte tari
• experienţă în executarea unor lucrări de reabilitate a infrastructurii, precum şi existenţa mai multor proiecte locale în faze de implementare şi în diferite stadii de maturitate;
• potenţial de forţă de muncă ridicat, calificat în diferite domenii de activitate;
• existenţa infrastructurii educaţionale de bază în oraş;
• asistenţă medicală de calitate prin personal cu pregătire profesională bună;
• suprafeţe agricole întinse care permit cultivarea diferitelor categorii de culturi agricole, experienţă în domeniul creşterii animalelor;

Puncte slabe
• oferta serviciilor de consultanţă în domeniul afacerilor slab dezvoltată - servicii de consultanţă pentru elaborarea de studii de marketing, management, etc.;
• reţea de distribuţie a apei potabile insuficientă, reţea de colectare a apelor uzate slab dezvoltată;
• număr redus de întreprinzători privaţi, în special datorită lipsei unei surse curente de apă;
• reţele de transport public local deficitar;
• infrastructura de turism slab dezvoltată, resursele în domeniu insuficient exploatate;

Oportunităţi
• dezvoltarea unei reţele informatice în zonă creează posibilitatea susţinerii şi încurajării deschiderii de noi unităţi economice;
• existenţa zăcămintelor de gaz metan în zonă ar permite dezvoltarea unor industrii în ramură;
• potenţial turistic neexploatat (ex: Băile Sărmăşel - nămol sapropelic cu proprietăţi terapeutice confirmate de către laboratoarele de specialitate );
• programele guvernamentale de finanţare în dezvoltarea infrastructurii, aflate în diferite stadii de derulare, cresc nivelul de trai al populaţiei şi crează noi oportunităţi pentru diferiţi posibili investitori;

Ameninţări
• imposibilitatea comunităţii locale de a se angaja în proiecte proprii ample, datorită imposibilităţii asigurării resurselor financiare;
• distanţa relativ mare (aproximativ 60 km) de marile centre urbane din zonă;