Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA
Inchide

Trimite unui prieten

Populaţia

Exportă PDF - Populaţia Tipăreşte pagina - Populaţia Trimite unui prieten - Populaţia

Populaţia şi resursele umane
Cu o populaţie stabilă de 7493 locuitori, înregistrată la recensământul din martie 2002, oraşul Sărmaşu se situează în rândul oraşelor mici, în funcţie de numărul de locuitori. Repartiţia populaţiei pe localităţi componente este următoarea:

 • Sărmaşu: 3877 locuitori
 • Balda: 1256 locuitori
 • Sărmăşelu: 817 locuitori
 • Sărmăşel Gară: 763 locuitori
 • Vişinelu: 563 locuitori
 • Larga: 72 locuitori
 • Moruţ: 106 locuitori
 • Titiana: 39 locuitori.

Divizarea populaţiei pe grupe de vârstă se prezintă astfel:

 • între 0-14 ani: 1458 locuitori
 • între 15-59 ani: 4666 locuitori
 • peste 60 de ani, 1369 locuitori.

Structura pe sexe indică o uşoară preponderenţă a persoanelor de sex feminin, care se regăsesc în număr de 3795 (50,65%), faţă de un număr de 3698 persoane de sex masculin (49,35%).

Prognoza populaţiei
Conform prognozei populaţiei elaborată de către Institutul Naţional de Statistică, efectivul populaţiei Regiunii Centru va scădea până în anul 2025. Cauzele acestor evoluţii sunt, înainte de toate, nivelul scăzut al fertilităţii, prin care generaţia de părinţi este înlocuită doar parţial, şi migraţia, mai ales cea externă care afectează mai ales tinerii cu un grad de profesionalizare înalt.
În viitorul apropiat pe piaţa forţei de muncă se va resimţi un deficit de forţe tinere de lucru, grupa de vârstă între 15 şi 25 de ani se va reduce în mod evident. Pe piaţă vor lipsi tinerii specializaţi în diverse profesii, datorită insuficienţei efectivelor de persoane. Se presupune că profesiile cele mai afectate vor fi cele din domeniul IT, medicină, automatizări, construcţii şi instalaţii, etc. Aceştia sunt cei mai motivaţi să emigreze pentru a găsi un loc de muncă în afara ţării pe o piaţă de muncă care este în căutarea acestor calificări.

Structura etnică a populaţiei
Din punct de vedere al structurii etnice, conform recensământului din 2002, populaţia oraşului Sărmaşu este compusă din:

 • români: 5086 locuitori (67,88%)
 • maghiari: 1820 locuitori (24,29%),
 • romi: 577 locuitori (7,70%)
 • alte nationalităţi: 8 locuitori (0,13%).

Pe teritoriul oraşului diversitatea religioasă se concretizează în următoarele religii:

 • ortodoxă: 5340 locuitori
 • reformată: 1429 locuitori
 • adventistă de ziua a şaptea: 450 locuitori
 • greco catolică: 143 locuitori
 • romano-catolică: 44 locuitori
 • penticostală: 18 locuitori
 • alte religii: 69 locuitori.


Populaţia ocupată
Din datele statistice se constată o reducere a numărului populaţiei civile active la nivelul oraşului Sărmaşu, precum şi o reducere a ratei de activitate a populaţiei în vârstă. Principalele cauze care au determinat această evoluţie sunt reducerea vârstei medii de pensionare şi creşterea numărului persoanelor care urmează o instituţie de învaăţământ superior şi implicit îşi prelungesc perioada de inactivitate.
La nivelul oraşului Sărmaşu se înregistrează în anul 2004 un număr de 1776 persoane ocupate, aferente unui procent de 36.7 % din totalul populaţiei, inferior procentului de ocupare la nivel judeţean (48.2%).
Evoluţii similare cu cele ale populaţiei active şi ratei de activitate au înregistrat şi populaţia ocupată civilă şi rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă.
Industria şi agricultura deţin ponderi aproximativ egale din totalul populaţiei ocupate, deşi în ultima perioadă se constată o scădere a numărului de persoane care lucrează în agricultură concomitent cu creşterea celui ocupat în industrie şi comerţ.
Din totalul de 1776 persoane ocupate, un număr de 652 persoane lucrează în agricultură, 588 în industrie, 150 în comerţ, 21 în activităţi financiar-bancare, 69 în construcţii, 19 în restaurante, 74 în administraţia publică, 126 în învăţământ, 52 în sănătate şi 25 în alte sectoare.
Numărul mediu al salariaţilor la nivelul razei administrative a oraşului Sărmaşu este de 1124 persoane, cu tendinţa de reducere în special în domeniul agricol.
Scăderea numărului de salariaţi din agricultură şi industrie poate fi explicată prin restrângerea sectorului de stat ca urmare a încetării activităţii unor societăţi sau reducerii efectivelor de salariaţi ale acestora, astfel crescând numărul de salariaţi în ramurile enumerate mai sus.

Şomajul
Statisticile arată că la nivel judeţean rata şomajului înregistrează o scădere în ultimii ani. Acest fapt se regăsesşe şi la nivelul oraşului Sărmaşu. Numărul şomerilor la nivelul anului 2002 a fost de 325 persoane.