Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA
Inchide

Trimite unui prieten

Infrastructura

Exportă PDF - Infrastructura Tipăreşte pagina - Infrastructura Trimite unui prieten - Infrastructura

Infrastructura de transport
Căile de transport sunt reprezentate de drumul judeţean DJ 151 ce face legătura între oraşele Luduş şi Bistriţa şi pe care sunt înşirate 4 sate componente ale unităţii administrative Sărmaşu, pe o lungime de 13 km. Acesta intersectează în localitatea Sărmăşel Gară drumul naţional DN 16, care face legătura între oraşele Reghin şi Tg. Mureş cu Cluj Napoca. Infrastructura de transport în exteriorul localităţii este completată de existenţa unei linii de cale ferată cu ecartament normal ce face legătura între Luduş şi Bistriţa şi care trece prin patru din cele opt aşezări componente ale Sărmaşului, pe o lungime de aproximativ 14 km.
La cele de mai sus, se adaugă reţeaua de drumuri şi străzi, din care 48 de străzi modernizate cu pavaj din piatră, 9 străzi cu covor asfaltic şi 2 drumuri de ţară pietruite.

Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi internet
Reţeaua de telecomunicaţii de care beneficiază locuitorii oraşului Sărmaşu şi din localităţile componente este reprezentată de către telefonia fixă, asigurata de către Romtelecom SA şi telefonia mobilă asigurată de către reţelele Orange România şi Vodafone. De asemenea, pe raza oraşului Sărmaşu şi în localitatea Sărmaşelu există televiziune prin cablu, furnizată de către U.P.C.
Furnizorii de internet de pe raza oraşului Sărmaşu sunt SC Electro Orizont (preia de la U.P.C.) care deserveşte un număr de aproximativ 143 de abonaţi, din care 4 instituţii publice, 19 I.M.M.-uri şi agenţi economici şi 120 persoane fizice şi SC Studio Live SRL Oradea (preia de la R.D.S.) care deserveşte în jur de 100 abonaţi.

Infrastructura tehnico-edilitară

1.Reţelele de alimentare cu apă şi reţeaua de canalizare.

Principala reţea de alimentare cu apă este racordată la reţeaua judeţeană de apă şi este concesionată de către SURM, are o lungime de aproximativ 15,78 km şi deserveşte un număr de 1371 gospodării. O altă sursă de alimentare cu apă potabilă a populaţiei oraşului o reprezintă captările de la Geargeu, cu o reţea în lungime de 3 km şi captarea din Balda cu o reţea de distribuţie în lungime de 9 km.
Reţeaua de canalizare a oraşului este în lungime de 1,2 km , în perspectivă urmând a fi extinsă.
Staţia de epurare ape uzate existentă este nefuncţională, urmând a fi modenizată şi pusă în funcţiune

2.Reţele de distribuţie a energiei

Reţeaua de distribuţie a gazului metan cuprinde toată suprafaţa oraşului şi a localităţilor componente şi deserveşte un număr de 2657 gospodării, precum şi agenţii economici din zonă. Reţelele de distribuţie a energiei electrice, asigură iluminatul public şi consumul utilizatorilor de pe întreaga suprafaţă a oraşului.

 

Infrastructura pentru iniţiere şi dezvoltarea de afaceri
Autoritatea publică locală, prin aparatul propriu, derulează activităţi şi proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii mediului de afaceri, sprijinind iniţierea de noi IMM-uri şi crearea unui mediu propice pentru derularea şi dezvoltarea activităţilor.

Infrastructura educaţională, de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic
În anul 1958 s-a înfiinţat Liceul Teoretic Sărmaşu, pe locaţia căruia funcţioneaza astăzi Grupul Şcolar Sărmaşu. Acesta coordonează activitatea unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului:

 • Liceul Sărmaşu şcolarizează un număr de 211 elevi şi o clasă de şcoală de Arte şi Meserii, cu pregătire în meseria de mecanic-agricol cu 30 elevi;
 • 4 Şcoli Gimnaziale, în localităţile Sărmaşu (222 elevi), Balda (132 elevi), Vişinelu (64 elevi) şi Sărmăşel Gară (92), numărul total fiind de 510 elevi;
 • 2 Şcoli Primare, în Sărmăşel (35 elevi) şi Larga (9 elevi), cu un număr de 44 elevi şi 6 unităţi pentru preşcolari care sunt frecventate de un număr total de 341 copii. Unităţile şcolare sunt propice desfăşurării actului educaţional, compuse din săli de clase, laboratoare, ateliere şcolare, săli de sport.

Numărul de cadre didactice care deservesc unităţile de învăţământ de pe raza oraşului este de 101 şi un număr de 25 personal nedidactic şi auxiliar.

Infrastructura sanitară
Infrastructura sanitară a oraşului se concretizează prin funcţionarea Spitalului Orăşenesc Sărmaşu a unui dispensar uman în care funcţionează un număr de 5 cabinete medicale individuale ale medicilor de familie.
În cadrul Spitalul orăşenesc funcţionează Secţia de urgenţă, Laboratorul pentru analize medicale, Spitalul de adulţi, Spitalul de pediatrie şi o Secţie ambulatorie de ginecologie. Personalul Spitalului orăşenesc este compus dintr-un număr de 7 medici, 2 laborante, 18 asistente medicale şi 13 infirmiere şi 12 angajaţi administrativi.

Infrastructura socială şi culturală

1.Asistenţa socială

În cadrul aparatului propriu al autorităţii locale funcţionează Compartimentul de asistenţă socială, care derulează activităţi instrumentare a dosarelor întocmite în vederea acordării ajutoarelor sociale pentru asigurarea venitului minim garantat (71 dosare); dosarelor pentru acordarea de alocaţii complementare şi monoparentale (530 dosare); dosarelor privind asistenţii personali pentru persoanele cu handicap grav (30 dosare); dosarelor de acordare a indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav (11 dosare); dosarelor de plasament familial (24 dosare); şi a altor activităţi specifice.

În domeniul protecţiei copilului, sub coordonarea directă a D.G.A.S.P.C. Mureş, în oraşul Sărmaşu funcţionează două case de copii de tip familial, unde sunt îngrijiţi un număr de 17 copii

2.Cultura

Orientarea principală în acest domeniu este conservarea şi transmiterea valorilor culturale acumulate de-a lungul istoriei.

Ca aşezăminte culturale pe raza oraşului funcţionează o Casă de Cultură în Sărmaşu, un număr de patru Cămine Culturale, în localităţile Balda, Sărmăşel, Sărmăşel Gară şi Vişinelu, Biblioteca orăşenească „Liviu Rusu"şi biblioteca grupului şcolar.
De asemenea, există în oraşul Sărmaşu trei lăcaşuri de cult declarate monumente istorice:

 • Biserica de lemn din Sărmaşu
 • Biserica de lemn din Sărmăşel Gară
 • Biserica de lemn din Vişinelu.

Vechea biserica de lemn din Sărmaşu găzduieşte un muzeu de artă bisericească, adăpostind obiecte de cult, carte bisericească veche, în bună parte incluse în patrimoniul cultural naţional.
În domeniul cultural artistic, pe raza oraşului funcţionează Tarafurile din Sărmaşu şi Balda, formaţii de dansuri populare românesti, maghiare şi ţigăneşti, formaţie de dans modern, Corul Bisericii Ortodoxe Sărmaşu, antrenând un număr de aproximativ 200 de persoane.

Infrastructura pentru turism
Turismul pe raza oraşului Sărmaşu este slab reprezentat, de aceea dezvoltare a acestei laturi a infrastructurii este o preocupare continuă a autorităţilor locale. Pe raza oraşului se află mai multe locaţii cu potenţial turistic neexploatate:

 • Sonda nr.2 Sărmăşel (1909) - sonda reper în descoperirea zăcămintelor gazeifere din Bazinul Transilvaniei. Există un proiect Romgaz de a transforma obiectivul în „Sonda Muzeu".
 • „Focurile veşnice" - în craterul format de erupţia Sondei nr.2 ard în permanenţă gazele rebele de suprafaţă, încă din anul 1909.
 • „Băile Sărmăşel"- nămolul sapropelic cu proprietăţi terapeutice confirmate de laboratoarele de specialitate.
 • Monumente istorice - Biserica de lemn „Sf Arhangheli Mihail şi Gavril" Sărmaşu -sec. XIV
 • Biserica de lemn „Sf.Arhangheli" din Sărmăşel Gară - sec. XVII
 • Biserica de lemn din Vişinelu - sec. XVII.