Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA
Inchide

Trimite unui prieten

Economia

Exportă PDF - Economia Tipăreşte pagina - Economia Trimite unui prieten - Economia

Structura economică sectorială din localitate
Principalele ramuri economice ale oraşului Sărmaşu, raportate la ponderea ocupaţiei populaţiei sunt:

  • industria: 59%
  • agricultura şi creşterea animalelor: 25,5%
  • servicii:15,5%.

Industria: ramurile industriale principale ale oraşului sunt: industria prelucrătoare, extractivă şi de distribuţie a gazului metan, construcţii şi materiale de construcţii, transport şi comerţ.
Agricultura: Agricultura este a doua ramură în economia oraşului Sărmaşu şi are o pondere importantă în economia oraşului Sărmaşu, fiind ocupaţia tradiţională a locuitorilor datorită condiţiilor propice de desfăşurare, suprafaţa agricolă totală fiind de 6658 ha şi o suprafaţă de 436 ha pădure. Structura pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole este următoarea:

  • terenuri arabile: 4649 ha
  • păşuni şi fâneţe: 1985 ha
  • livezi şi vii: 24 ha.


Dezvoltarea economică în câteva sectoare ale economiei

Industrie

Potenţialul de dezvoltare al sectorului industrial al oraşului Sărmaşu este ridicat, fiind favorizat de aşezarea geografică la limitele administrative a trei judeţe, Mureş, Cluj şi Bistriţa Năsăud, precum şi la distanţe aproximativ egale de principalele oraşe din zonă. De asemenea, resursele naturale cum ar fi gazul metan, producţia rezultată din sectorul agricol, în cantitate şi de o calitate de natură să favorizeze dezvoltarea unor anumite ramuri din industria alimentară, precum şi resursele de forţă de muncă, calificată şi necalificată, contribuie la crearea unui climat propice dezvoltării viitoare.

Ramurile industriale reprezentative în oraş sunt:

  • industria gazului metan (extracţie, transport, distribuţie) cu o pondere în sectorul industrial local de 23,5%;
  • industria de prelucrare a lemnului, cu o pondere de 48,5%;
  • industria fabricării materialelor de construcţii: 4%


Agricultura
Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor. Principalele culturi sunt: plante tehnice (sfecla de zahăr, in şi cânepa, tutun), cereale (orz, orzoaică, grâu, porumb, secară, etc.), legume, fructe, viţă de vie, zootehnia fiind prezentă prin crescătoriile de porcine, bovine, ovine şi păsări.
Principalele culturi agricole sunt: cereale pentru boabe: 65%; leguminoase pentru boabe: 2%; plante uleioase: 3%; plante industriale: 5%; cartofi: 2%; legume: 2%; plante de nutreţ: 10%; plante pentru producerea de seminţe: 3%.
În cea mai mare parte a teritoriului oraşului Sărmaşu, agricultura îşi găseşte condiţii bune de dezvoltare. Suprafeţele întinse de păşuni şi fâneţe naturale sunt favorabile creşterii animalelor, iar clima mai rece şi regimul pluviometric specific fac ca aici să fie mai puţin simţite efectele perioadelor mai secetoase din timpul anului.
Creşterea animalelor este relativ bine dezvoltată în zona oraşului Sărmaşu constituind principala activitate agricolă. De asemenea crescătorii de bovine din raza Sărmaşului sunt renumiţi pentru calitatea efectivelor, care însumează 2700 capete. Există un număr de 5200 porcine, obsevându-se o tendinţă accentuată în aplicarea rezultatelor obţinute în ameliorare de către fermele specializate.
Numarul de ovine şi caprine este de 7600, cu tendinţa de scădere. Păsările ouătoare sunt în număr de 26000, de asemenea cu o tendinţă de scădere a efectivului.
Formele asociative de creştere a animalelor sunt reprezentate de Asociaţia crescătorilor de bovine din Sărmăşel Gară, Asociaţia crescătorilor de taurine din Balda, precum şi alte asociaţii locale fără statut juridic.
Parcul de maşini agricole cuprinde un număr de 161 tractoare, 61 remorci după tractor, 114 pluguri, 16 cultivatoare, 83 semănători, 13 maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte, 17 masini pentru erbicidat 41 combine pentru recoltat păioase.
Suprafaţa agricolă a oraşului Sărmaşu şi a zonelor aparţinătoare este de 6658 ha reprezentând 87,45 % din suprafaţa administrativă.

Comerţ
Sectorul comercial este bine reprezentat la nivelul oraşului, cunoscând după 1990 o dezvoltare continuă prin aparitţa de numeroase unităţi cu specific mixt alimentar şi bunuri de larg consum (57) şi pentru desfacerea materialelor de construcţii şi accesorii (4).
În ceea ce priveşte comerţul exterior, trebuie menţionat faptul că o mare parte din produsele rezultate în fabricile locale de mobilă sunt destinate exportului în diferite state din UE.
Până la finele anului curent va fi inaugurat un magazin universal cu două nivele şi o hală agroalimentară nouă, care să îndeplinească nivelul cerinţelor actuale, pentru comercializarea produselor provenite de la producătorii agricoli locali.

Turism
Ţinând cont de ponderea mică a acestui indicator în cadrul economiei locale, precum şi de faptul că există un potenţial turistic care nu este exploatat, pentru încurajarea dezvoltaăii turismului în oraşul Sărmaşu ar trebui întreprinse măsuri concrete pentru încurajarea şi susţinerea potenţialilor investitori în domeniu, dar mai ales promovarea oportunităţilor locale, pentru a atrage mai multi turişti, atât din ţară cât şi din afara graniţelor.