Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA

Hotărâri 2013

Hotararea nr. 73 din 23.12.2013

privind aprobarea execuţiei preliminare a contului bugetului local de venituri şi cheltuile aferente trimestrului IV - 2013.

Hotararea nr. 72 din 23.12.2013

privind validarea modificărilor bugetului local pe anul 2013 conform Dispoziţiilor nr. 518/17.12.2013 şi 529/20.12.2013.

Hotărârea nr. 71 din 27.11.2013

privind stabilirea tarifelor de închiriere a mijloacelor auto şi utilajelor din dotarea Primăriei oraşului Sărmaşu

Hotărârea nr. 70 din 27.11.2013

privind dezmembrarea imobilului în suprafaţă de 2030 mp, teren intravilan înscris în C.F. nr. 50758, nr. cad. 50758 proprietatea Primăriei oraşului Sărmaşu în două corpuri noi conform documentaţiei tehnice

Hotărârea nr. 69 din 27.11.2013

privind desemnarea domnului consilier Botezan Valer ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Sărmaşu pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2013 - februarie 2014)

Hotărârea nr. 68 din 27.11.2013

privind aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Sărmaşu în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii(...)

Hotărârea nr. 67 din 27.11.2013

privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 18 mp teren, proprietatea publică a oraşului Sărmaşu pentru Suto Rozalia

Hotărârea nr. 66 din 27.11.2013

privind rectificarea bugetului local al oraşului Sărmaşu pe cele două secţiuni pe anul 2013

Hotărârea nr. 65 din 27.11.2013

privind modificarea HCL nr. 6/26.06.2012 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate

Hotărârea nr. 64 din 27.11.2013

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Feier Doru Alin din cadrul Alianţei pentru Mureş ca urmare a vacantării unui post de consilier local

Hotărârea nr. 63 din 27.11.2013

privind modificarea HCL nr. 49/28.08.2013 privind alegerea Comisiei de validare

Hotărârea nr. 62 din 30.10.2013

privind aprobarea proiectului "Înfiinţarea şi dotarea unui centru naţional de informare şi promovare turistică în oraşul Sărmaşu" proiect ce se va elabora şi va fi depus spre finanţare prin Programul Operaţional(...)

Hotărârea nr. 61 din 30.10.2013

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi însuşirea prevederilor contractului de delegare.

Hotărârea nr. 60 din 30.10.2013

privind rectificarea bugetului local al oraşului Sărmaşu pe cele două secţiuni pe anul 2013.

Hotărârea nr. 59 din 30.10.2013

privind aprobarea contului de execuţie al bugetelor locale de venituri şi cheltuieli pe trim. III - 2013.