Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA

Hotarari 2012

Hotararea nr. 41 din 27.12.2012

privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren, bun cuprins in domeniul public al orasului Sarmasu, situat in orasul Sarmasu, str. Libertatii, nr. 12 pentru stupina.

Hotararea nr. 40 din 27.12.2012

privind completarea HCL nr. 30/30.05.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013.

Hotararea nr. 39 din 12.12.2012

privind rectificarea bugetului local al orasului Sarmasu pe anul 2012.

Hotararea nr. 38 din 28.11.2012

privind modificarea Anexei la HCL nr. 33/2008 privind insusirea inventarului domeniului public al orasului Sarmas, jud. Mures, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 37 din 28.11.2012

privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 22/202.662/05.03.2010, respectiv art. 36 si Anexa Politica Tarifara - ian. 2011 la contract

Hotararea nr. 36 din 28.11.2012

privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Invest" Mures.

Hotararea nr. 35 din 28.11.2012

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Sarmasu pentru o perioada de trei luni (decembrie 2012 - februarie 2013).

Hotararea nr. 34 din 28.11.2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Sarmasu

Hotararea nr. 33 din 28.11.2012

privind stabilirea cuantumului indemnizatiei consilierilor locali

Hotararea nr. 32 din 28.11.2012

privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 26/25.04.2012 privind aprobarea structurii organizatorice, a Statului de func'ii si numarului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Sarmasu

Hotararea nr. 31 din 28.11.2012

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din Aparatul de specialitate al Primarului orasului Sarmasu, jud. mures, pe anul 2013.

Hotararea nr. 30 din 28.11.2012

privind modificarea art. 5 din HCL nr. 30/30.05.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013

Hotararea nr. 29 din 28.11.2012

privind validarea modificarilor bugetului local pe anul 2012 conform Dispozitiei primarului nr. 652/12.11.2012

Hotararea nr. 28 din 22.11.2012

privind rectificarea bugetului local al orasului Sarmasu pe cele doua sectiuni pe anul 2012

Hotararea nr. 27 din 31.10.2012

privind modificarea HCL nr. 63 din 29.11.2011 privind inregistrarea Primariei orasului Sarmasu in Sistemul National de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Hotararea nr. 26 din 31.10.2012

privind rectificarea bugetului local al orasului Sarmasu sectiunea de functionare si dezvoltare pe anul 2012

Hotararea nr. 25 din 31.10.2012

privind concesionarea directa catre Ionita Ana a terenului in suprafata de 25 mp

Hotararea nr. 24 din 31.10.2012

privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul III 2012

Hotararea nr. 23 din 31.10.2012

privind validarea modificarilor bugetului local pe anul 2012 conform Dispozitiei primarului nr. 585/09.10.2012

Hotararea nr. 22 din 22.10.2012

privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare" al orasului Sarmasu, domnului Serban Nicolae