Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA

Hotarari 2011

Hotararea nr. 73 din 28 decembrie 2011

privind completarea comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

Hotararea nr. 72 din 28 decembrie 2011

privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor majore apte de muncă din familiile beneficiare ale ajutorului social

Hotararea nr. 71 din 28 decembrie 2011

privind aprobarea nivelurilor maxime de ajutor social

Hotararea nr. 70 din 28 decembrie 2011

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului orasului Sărmasu pe anul 2012

Hotararea nr. 69 din 28 decembrie 2011

pentru completarea prevederilor art. 26 al Hotărârii consiliului Local Sărmaşu nr. 30/25.05.2011 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 2012 prin includerea şi stabilirea unor taxe speciale

Hotararea nr. 68 din 28 decembrie 2011

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a participării publicului în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

Hotararea nr. 67 din 28 decembrie 2011

privind validarea modificarilor bugetului local pe anul 2011 conform dispozitiilor 1261/07.12.2011; 1286/21.12.2011

Hotararea nr. 66 din 29 noiembrie 2011

privind stabilirea impozitului pe clădiri care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referintă în cazul persoanelor juridice

Hotararea nr. 65 din 29 noiembrie 2011

privind stabilirea tarifelor de bază lunare, pe mp, la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât fondul locativ, aflate în domeniul public şi privat ale oraşului Sărmaşu

Hotararea nr. 64 din 29 noiembrie 2011

privind aprobarea retrageri unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

Hotararea nr. 63 din 29 noiembrie 2011

privind înregistrarea Primăriei oraşului Sărmaşu în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

Hotararea nr. 62 din 29 noiembrie 2011

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 pentru cele doua sectiuni , sectiunea de functionare , sectiunea de dezvoltare si a listei obiectivelor de investitii pe acest buget

Hotararea nr. 61 din 29 noiembrie 2011

privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III 2011

Hotararea nr. 59 din 26 octombrie 2011

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local în cazul domnului Sărac Emil ca urmare a situaţiei apărute prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 sedinţe ordinare consecutive ale consiliului

Hotararea nr. 58 din 26 octombrie 2011

privind rectificarea bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2011 sectiunea de dezvoltare si a listei obiectivelor de investitii pe acest buget

Hotararea nr. 57 din 26 octombrie 2011

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii a Căminului pentru persoane vârstnince Sărmaşu

Hotararea nr. 56 din 26 octombrie 2011

privind rectificarea bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2011 sectiunea de dezvoltare si a listei obiectivelor de investitii pe acest buget

Hotararea nr. 55 din 28 septembrie 2011

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 la secţiunea de funcţionare şi sectiunea de dezvoltare şi a bugetului veniturilor proprii şi subventii secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare

Hotararea nr. 54 din 28 septembrie 2011

privind validarea modificărilor bugetului local pe anul 2011 conform Dispozitiei nr.1095/13.09.2011 emisă de Primarul oraşului Sărmaşu

Hotararea nr. 53 din 28 septembrie 2011

privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II 2011