Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA

Hotarari 2009

Hotărârea nr. 1 din 12 ianuarie 2009

Privind aprobarea împrumutului din fondul de rulment pentru acoperirea golului temporar de casă.

Hotărârea nr. 2 din 28 ianuarie 2009

Privind aprobarea Regulamentului cu activităţile edilitar-gospodăreşti a oraşului Sărmaşu.

Hotărârea nr. 3 din 28 ianuarie 2009

Privind propunerea Consiliului Local al Oraşului Sărmaşu pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Oraşului Sărmaşu, doamna Rusu Maria, pentru perioada anului 2008 şi pentru perioada 01-31.12.2007

Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2009

Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de delegare

Hotărârea nr. 5 din 28 ianuarie 2009

Privind reprezentarea în instanţă a Consiliului Local al Oraşului Sărmaşu de către Primarul Oraşului Sărmaşu, în cauzele ce fac obiect al dosarelor nr. 3244/102/2008 şi nr. 33/102/2009, ambele aflate pe rolul(...)

Hotărârea nr. 6 din 25 februarie 2009

Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a oraşului Sărmaşu.

Hotărârea nr. 7 din 27 februarie 2009

Cu privire la casarea unor bunuri, mijloace fixe şi a unor biecte de inventar accesorii Centralei Termice cuprinse in domeniul privat al oraşului Sărmaşu, în vederea casăriişi valorificării bunurilor rezultate.

Hotărârea nr. 8 din 25 februarie 2009

Privind stabilirea taxelor de păşunat şi organizarea păşunatului pe anul 2009

Hotărârea nr. 9 din 25 februarie 2009

Privind reprezentarea în instanţă a Consiliului Local al Oraşului Sărmaşu de către Primarul Oraşului Sărmaşu

Hotărârea nr. 10 din 25 martie 2009

Privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 200 mp teren, proprietatea publică a oraşului Sărmaşu

Hotărârea nr. 11 din 25 martie 2009

Privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 20 mp teren , proprietatea publică a oraşului Sărmaşu

Hotărârea nr. 12 din 25 martie 2009

PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2008

Hotărârea nr. 13 din 25 martie 2009

Privind reactualizarea tarifelor de închiriere pentru activităţile ce se desfăşoară în cadrul căminelor culturale

Hotărârea nr. 14 din 25 martie 2009

Privind reprezentarea în instanţă a Consiliului Local al Oraşului Sărmaşu de către Primarul Oraşului Sărmaşu, în cauza ce face obiect al dosarului nr. 424/102/20089 aflat pe rolul Tribunalului Mureş Secţia civilă

Hotărârea nr. 15 din 25 martie 2009

Privind aprobarea Master Planului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş” Consiliul Local Sărmasu

Hotărârea nr. 16 din 25 martie 2009

Privind aprobarea contractului de închiriere pentru păşunile aparţinătoare consiliului local care vor fi folosite în exclusivitate pentru păşunatul animalelor.

Hotărârea nr. 17 din 25 martie 2009

Pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si Regulamentul de organizare si functionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism la nivelul Orasului Sarmasu

Hotărârea nr. 18 din 25 martie 2009

Privind aprobarea numărului de 15 locuri de muncă subvenţionate potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 repartizate pentru anul 2009 ce pot fi ocupate pe perioadă determinată pentru servicii publice de refacere şi intreţinere a(...)

Hotărârea nr. 19 din 03 aprilie 2009

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2009

Hot. nr. 24 din 27 mai 2009

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2009